General Meeting

General Meeting
Oulu Entrepreneurship Society
Aika: Keskiviikko 30.8. Klo 17:00
Paikka Business Kitchen Kotkantie (Kotkantie 1)

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
7. Hallituksen täydentäminen
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!