Syyskokous

Oulu Entrepreneurship Society ry:n syyskokous pidetään 27.11.2017. Syyskokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset aiheet, mm. täydennetään hallitusta ja valitaan uusi puheenjohtaja.

Read More

General Meeting

General Meeting
Oulu Entrepreneurship Society
Aika: Keskiviikko 30.8. Klo 17:00
Paikka Business Kitchen Kotkantie (Kotkantie 1)

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen osanottajat ja laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
7. Hallituksen täydentäminen
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Read More