Oulu Entrepreneurship Society ry:n jäsenrekisterin rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Oulu Entrepreneurship Society ry
hello (@)oulues.com
Y-tunnus 2608761-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mira Koski
mira @ oulues.com

Rekisterin nimi

Oulu Entrepreneurship Society ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja voidaan käyttää OuluES:n ja jäsenen väliseen jäsennyyden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteritietoja voidaan käyttää OuluES:n ja jäsenen väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Markkinointi voi koskea myös OuluES:n yhteistyökumppaneiden palveluita. Jäsenellä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää OuluES:n jäsenistä ja OuluES:n palveluiden käyttäjistä seuraavia tietoja:

  • Jäsenen perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
  • Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
  • Jäsenen itsensä antamat tai muutoin jäsenen suostumuksella kerätyt lisätiedot (esim. kyselypalautteet, jäsenen mielenkiinnon kohteet)
  • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän käyttötiedot
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista koostetut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta relevantit jäsentä koskevat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessa tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

OuluES voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko OuluES:n hallituksella ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin jäsenyystietoihin. Tietoja ei säilytetä fyysisessä muodossa.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Oulu Entrepreneurship Society ry
Tellus Innovation Arena
Erkki Koiso-Kanttilan tie 1
90014 Oulun yliopisto

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee OuluES:n jäsenyysrekisterin rekisteritietoja.