Hae hallitukseen 2019

*IN ENGLISH BELOW*

Oulu Entrepreneurship Society etsii täydennystä hallitukseen syksylle 2019. OuluES on opiskelijavetoinen yhdistys Oulun alueen opiskelijoille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille. Oulu Entrepreneurship Society perustettiin vuoden 2010 lopussa opiskelijoiden toimesta, jotka halusivat edistää yrittäjyyttä Oulun korkeakouluissa. Tavoitteenamme on inspiroida ja auttaa ihmisiä oppimaan uusia taitoja ja rakentamaan verkostoja. Ylimääräinen hallitushaku on auki 5.9. - 19.9.2019. Tarkat kuvaukset tehtävistä löydät alta.

Hallitus vahvistetaan kokonaisuudessaan yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 26.9.2019. Kokous järjestetään Oulun yliopistolla, Tellus Innovation Arenalla klo 17 - 19.

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta tai yrittäjyydestä. Tärkeintä on halu oppia uutta ja yrittäjämäinen asenne. Kaikkien tiedekuntien opiskelijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Hallituksen toiminta-aika on vuoden 2019 loppuun.

Hallituksen jäsenenä

 • kehität omia taitojasi ja osaamistasi tekemisen kautta

 • pääset toteuttamaan itseäsi haluamillasi osa-alueilla

 • pääset rakentamaan ja laajentamaan omia verkostojasi sekä Oulun että Suomen tasolla

 • saat arvokasta kokemusta mm. tapahtumajärjestämisestä, markkinoinnista, projektien hallinnasta, tiimityöskentelystä ja uuden luomisesta

Jos sinulla on kysyttävää liittyen hallitushakuun, olethan yhteydessä nykyiseen puheenjohtajaan, Eemeli Alanteeseen (eemeli(at)oulues.com, 0458556345).

Tänä syksynä aloitimme uuden Human Accelerator -ohjelman, joka syventyy kahdeksan viikon ajaksi yksilön työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

Tänä syksynä aloitimme uuden Human Accelerator -ohjelman, joka syventyy kahdeksan viikon ajaksi yksilön työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

Tapahtumavastaava x 2

Valitsemme tehtävään kaksi henkilöä.

 • Olet vastuussa tapahtumiemme erinomaisuudesta

 • Olet tapahtumien, kuten Startup Weekend, Django Girls, Get Shit Done -seminaari järjestäjä

 • Olet luomassa uusia tapahtumakonsepteja ja tekemässä niitä muun tiimin kanssa

hae tehtävää täällä.

Tiimin jäsen

Haluatko kokemusta tapahtumajärjestämisestä? Haluatko laajentaa omia verkostojasi Oulussa? Voit hakea myös tiimin jäseneksi, jolloin pääset vaikuttamaan toiminnan eri osioissa oman aikataulusi mukaan.

hae JÄSENEKSI täällä.

Hallitustoiminnan kautta pääset rakentamaan omia verkostoja ja tutustumaan huipputyyppeihin. Kuvassa vuoden 2016 OuluES-hallitus.

Hallitustoiminnan kautta pääset rakentamaan omia verkostoja ja tutustumaan huipputyyppeihin. Kuvassa vuoden 2016 OuluES-hallitus.

 
Startup Weekend on viikonloppu täynnä tekemistä. Tapahtuma on järjestetty Oulussa jo kuusi kertaa. OuluES on nykyisin tapahtuman pääjärjestäjä. Kuvaaja: Lasse Lehto

Startup Weekend on viikonloppu täynnä tekemistä. Tapahtuma on järjestetty Oulussa jo kuusi kertaa. OuluES on nykyisin tapahtuman pääjärjestäjä. Kuvaaja: Lasse Lehto

Yksi suosituimmista tapahtumistamme on Django Girls, joka on kahden päivän mittainen ohjelmointityöpaja naisille.

Yksi suosituimmista tapahtumistamme on Django Girls, joka on kahden päivän mittainen ohjelmointityöpaja naisille.

 
Vuoden 2018 kesäyrittäjät Anna-Sofia ja Hilma Oulun kauppatorilla kesäkuussa. Kuvaaja: Kalle Vähäkuopus

Vuoden 2018 kesäyrittäjät Anna-Sofia ja Hilma Oulun kauppatorilla kesäkuussa. Kuvaaja: Kalle Vähäkuopus

 

Apply to board 2019

Oulu Entrepreneurship Society is looking new members to its board for the remainder of 2019. OuluES is a student-run association for students and people who are interested in entrepreneurship. Oulu Entrepreneurship Society was founded at the end of 2010 by students who wanted to promote entrepreneurship at University of Oulu. Our goal is to inspire and help people to learn new skills and build networks. The board application is open from 5th of September to 19th of September 2019. Detailed descriptions of positions can be found below.

The board will be confirmed at the statutory meeting of the association on 26th of September 2019. The meeting will be held at the University of Oulu at Tellus Innovation Arena.

You do not need to have previous experience from student-organizations nor entrepreneurship. The most important thing is the desire to learn new things and entrepreneurial attitude. Students from all faculties are welcome to apply. The operating period for the board is the remaining months of 2019.

As a board member

 • you develop your own skills and competencies

 • you will be able to express yourself in the areas of your choice and expertise

 • you can build and expand your own networks both in Oulu and in Finland

 • you will gain valuable experience, for example, from event organization, marketing, project management, teamwork and creating new concepts

If you have any questions about the board work, you can contact our current chairman, Eemeli Alanne (eemeli(at)oulues.com, +358458556345).

This year we introduced Human Accelerator to our program portfolio. It is an eight-week program that dives into individuals’ working life skills.

This year we introduced Human Accelerator to our program portfolio. It is an eight-week program that dives into individuals’ working life skills.

Event Lead x 2

We will choose two people for this position.

 • You are in charge of the excellency of our events

 • You are the organizer of events like Startup Weekend, Django Girls, Get Shit Done -seminar

 • You can create new concepts and make them happen together with the team

APPLY FOR THIS POSITION Here.

Team Member

We are always in the hunt for active and entrepreneurial people. You can also join us as team member and help in different events, if your schedule allows you.

APPLY FOR THIS POSITION Here.

In the board you can build your own networks and meet cool people. The picture shows the 2016 OuluES board.

In the board you can build your own networks and meet cool people. The picture shows the 2016 OuluES board.

 
Startup Weekend is all about action. The event has been organized in Oulu already six times. OuluES is currently the main organizer of the event. Photographer: Lasse Lehto

Startup Weekend is all about action. The event has been organized in Oulu already six times. OuluES is currently the main organizer of the event. Photographer: Lasse Lehto

One of our most popular events is Django Girls, a two-day programming event for women.

One of our most popular events is Django Girls, a two-day programming event for women.

 
Summer entrepreneurs of 2018 Anna-Sofia and Hilma at Oulu Market Square in June. Photographer: Kalle Vähäkuopus

Summer entrepreneurs of 2018 Anna-Sofia and Hilma at Oulu Market Square in June. Photographer: Kalle Vähäkuopus